• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินไม่ต่ำกว่า 4 ปี

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30-42 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงิน ไม่ต่ำกว่า 4 ปี

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่