• Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • At least 8 years experience
 • Ability to expand international market

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร และสามารถปิดงบได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 22-35 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monthly closing and prepared financial statement
 • Monitor Inventory, AP, AR and Fixed assets
 • Monitor all activity of Finance and Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accountancy
 • At least 5-8 years experience
 • finance and accounting management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business and Administration
 • Experienced in Key account management
 • sales manager in FMCG business

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 23- 28 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขาย MT
 • วุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท

17-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 25-35 ปี ป.ตรี สาขา การบัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

16-Aug-17

 

Applied
 • Procurement
 • Bachelor’s Degree or Master
 • Raw Material

16-Aug-17

 

Applied
 • Master's Degree in Marketing or related field.
 • Marketing / Brand / Product Management
 • Fluent in English both written and spoken

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล