• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 35 ปี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Word

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา
  • มียานพาหนะเป้นของตนเอง รถยนต์

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล