• วุฒิปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถพูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน อดทน

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่