• เพศชาย อายุ ไม่น้อยกว่า 45 ปี
  • วุฒิภาคบังคับขั้นต่ำ (ไม่จำเป็น)
  • ไม่มีปัญหาสุขภาพ ที่ขัดต่อการทำงาน

20-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย-หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล