• เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม

04-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่