• ใช้ Program Accpac ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี-การเงิน
  • มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Accounting Software
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IT

17 นาทีที่แล้ว

 

Applied
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Accounting Software
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IT

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่