Technical Support

Data Root Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • เพศหญิง ระดับการศึกษาวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความสนใจงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support

Data Root Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • เพศหญิง ระดับการศึกษาวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความสนใจงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯดี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล