• รับผิดชอบในการขายสินค้า
 • ประสบการณ์ในการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานขาย และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักขาย

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ: 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้าให้สะอาดและอยู่ในสภาพดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับโทรศัพท์และสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้า
 • คิดบวกและมีความคล่องตัวในการทำงานสูง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ: 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้าให้สะอาดและอยู่ในสภาพดี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับโทรศัพท์และสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้า
 • คิดบวกและมีความคล่องตัวในการทำงานสูง

18-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในการขายสินค้า
 • ประสบการณ์ในการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานขาย และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักขาย

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล