• ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม Software Developer
  • ภาษา Delphi 7.0 หรือ สูงกว่า,VB.Net, C#, PHP

15-Aug-17

 

Applied
  • หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,
  • มีรถยนต์
  • มีประสบการณ์ขายกลุ่มโรงงาน นิคมอุตาหกรรม

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล