coway thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ coway thailand co ltd
  Coway (Thailand) Co.,Ltd.'s logo

  HR Recruitment (Senior/Sup.)

  Coway (Thailand) Co.,Ltd.
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ด้าน Recruit 4-5 ปี
  • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint, Excel ได้ดี
  Coway (Thailand) Co.,Ltd.'s logo

  Customer Service (Senior - Planning)

  Coway (Thailand) Co.,Ltd.
  วัฒนา
  • Strong in analytical and management skill
  • Good command in Microsoft Excel
  • Good command of written and spoken English
  Coway (Thailand) Co.,Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • Marketing Communication
  • Marketing Planning (Online & Offline)
  • Good communication skill
  Coway (Thailand) Co.,Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ออกแบบกระบวนการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการขายและบริการ
  • ออกแบบหลักสูตรและวางแผนการสอน
  • มีประสบการณ์ฝึกอบรมอย่างน้อย 3ปี