• มีความสามารถในการแนะนำสินค้า
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
  • ขยัน รักการบริการ

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ใช้ Microsoft Excel, Word และโปรแกรม Express ได้
  • มีความละเอียดรอบคอบในการออกเอกสารบัญชี​ ซื่อสัตย์​
  • มีพื้นฐาน​ภาษาอังกฤษ​อยู่​บ้างยินดีเรียนรู้สื่อสาร

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่