• ปริญญาตรีสาขาปิโตรเคมี, เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน QA
  • Knowledge in QC tools

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สามารถใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิค
  • มีประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิค 3 ปี

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่