• ปริญญาตรีสาขาปิโตรเคมี, เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน QA
  • Knowledge in QC tools

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • เคยทำงานด้านบริหารคุณภาพ ISO 9001 & BRC
  • การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ หรือระดับดี

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support

Combipack Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

  • มีประสบการณ์ในงาน IT อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ PHP

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่