• ตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ได้รับ จัดหา จัดเตรียม
 • ตรวจสอบเอกสารการขาย เช่น การเปิดบิลขายสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อตรวจสอบใบสั่งซื้อ

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 32-45 ปี
 • ประสบการณ์งานขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหา
 • วางแผนการจัดซื้อ จัดหาผลไม้สด

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบใบส่งสินค้าที่ได้รับ จัดเตรียม
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อตรวจสอบใบสั่งซื้อ
 • ตรวจสอบบิลส่งสินค้าทั้งจํานวนสินค้า และยอดเงิน

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดส่ง 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel ได้ดี

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้าประจำวันในห้องเย็น
 • ควบคุมการ รับ-จ่าย สินค้าในห้องเย็น
 • ตรวจสอบการรับสินค้าเข้าห้องเย็น

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
 • สามารถทำงานในห้องเย็นได้

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • หาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้ารายเก่าในต่างประเทศ
 • รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการขายและส่งออก
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศ

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล