• ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
  • Internal Auditor manager
  • ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ตรวจสอบภายใน

14-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่