• ประสบการณ์บริหารด้านค้าปลีกหรือการค้าระหว่างประเทศ
 • อย่างน้อง 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งาน PR&Event ,Promotion,Communication
 • มีประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์มาก่อน
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี ถึงดีมาก

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน E-Commerce อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้าน E-Commerce / Google Analytic
 • SEO , SEM / Google Adwords / Social Network

11-Nov-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • หรือ การบริหารที่มีลักษณะใกล้เคียง 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่สาขากัมพูชาได้

11-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก
 • มีความรู้เรื่องสินค้าเฟอร์นิเจอร์/สินค้าตกแต่งบ้าน
 • มีใจรักงานบริการ

05-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่