• วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • สามารถประสานงานได้ดี และมีความชัดเจน
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิต

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
  • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Good command in English
  • Good command in Chinese (Mandarin)
  • Bonus payout twice a year

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่