• ผู้บริหารโครงการ งานซ๊พีสู่ความเป็นเลิศ
  • อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ
  • ประสบการณ์ในการบริหารโครงการต่างๆ

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่