• โครงการผู้นำรุ่นใหม่ / Management Trainee
  • ผู้นำนักศึกษา / ประธานโครงการ / หัวหน้ากิจกรรม
  • มีแนวคิดความเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ

15-Oct-19

 

Applied
  • ผู้จัดการแผนกงานพัฒนาระบบด้านซอฟต์แวร์ (Sr. Progra
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ สถิติ
  • พัฒนาระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการการทำงานขององค์กร

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประกาศรับ ล่ามจีน-ไทย /อังกฤษ-ไทย /เวียดนาม-ไทย
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี เดินทางได้
  • สังกัดสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (เขาใหญ่)

12-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่