• ปสก. 3 ปีขึ้นไป ด้านการจัดทำเอกสาร, ประสานงาน
 • บุคลิกดี มีทักษะในการนำเสนองาน
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ในงานเลขานุการ

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. > 3 yrs in C#, ASP.NET, Web Services
 • Exp. > 2 yrs .NET MVC, EF, WCF or Web API
 • Work with control software e.g. GIT, Subversion

18-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์1 – 2 ปีขึ้นไปด้านงานขาย
 • มีประสบการด้านงานกระดาษหรือด้านงานสิ่งพิมพ์พิจารณา
 • ีรถยนต์เป็นของตัวเอง(บริษัทมีค่าเสื่อม/ค่านํ้าให้)

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ออกแบบกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม กลาง/ใหญ่

16-Oct-19

 

Applied
 • PMO , Project Management
 • IT Project , Budgets
 • Monitor project

15-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Sales Manager
 • Sale SI / IT
 • Sales Representative

15-Oct-19

 

Applied
 • Java , Node Js ,SQL Database , React.js
 • DevOps , MongoDB ,Docker and Kubernetes
 • software developer

15-Oct-19

 

Applied
 • ReactJs , iOS/Android , Developer
 • Frontend Developer , Developer
 • UI & UX Mobile Application , Web Application

15-Oct-19

 

Applied