• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและ supplier
  • เขียนแบบ Autocad ได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

22-Aug-17

 

Applied
  • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและ supplier
  • เขียนแบบ Autocad ได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล