Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

17-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • วิศวกรไฟฟ้า Project Engineer Automation Engineer
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • ปฏิบัติงานเขต คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

17-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล