• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับ (ปวส.) ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

15-Nov-19

 

Applied
  • เพศชายเท่านั้น อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหมืองแร่
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

15-Nov-19

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงินอย่างน้อย 3 ปี

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่