• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์งานเลขานุการของผู้บริหาร มากกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการร่างจดหมาย ระเบียบบริษัท เป็นอย่างดี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล