• การผลิตเคมีภัณฑ์ (สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ)
  • สาขาเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สัตวแพทย์ประจำฟาร์ม
  • มีประสบการณ์ไก่พันธุ์,ไก่เนื้อ
  • ทำหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มตามที่กฎหมายกำหนด

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไปในการเป็นหัวหน้างาน
  • มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี
  • รายได้อยู่ที่ประสบการณ์ ความสามารถ,5 วัน/สัปดาห์

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่