• วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

22-Aug-17

 

Applied

Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชี

C-PRO CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ซื่อสัตย์ ขยัน ไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล