• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์ หรือ Trade Marketing

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานในส่วนของการตลาด

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • experiences management purchasing
 • Overall responsibility is for purchasing
 • Graduated in Bachelor in relevant fields

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-5 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 7+ yrs of experience in SAP Technical Development
 • 5+ years of experience in Retail industry

08-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาซอฟแวร์ Windows / Web Applications
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบ

08-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล