• อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
  • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
  • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล