• Thai nationality, male or female
 • Bachelor’s degree or higher in Electrical Engineer
 • Good command in English

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ, Marketing, PR
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing
 • สามารถทำในงานด้าน Digital Marketing, Website

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดเตรียมการประชุมตั้งแต่ 3 ปีข
 • มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Bussiness Plus

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล