• สามารถเขียน โปรแกรม AutoCAD 2D ได้
  • ควบคุมการทำงาน เครื่องตัดเลเชอร์
  • วุฒิการศึกษา ปวช หรือ ปวส.

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบการศึกษา ระดับ ปวช /ปวส
  • ควบคุมเครื่อง Slit foam
  • รู้จักระบบ FIFO

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล