• เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 22-35 ปี
  • สำเร็จ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย - ป.ตรี
  • รู้จักเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เ

13-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 22-35 ปี
  • สำเร็จ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย - ป.ตรี
  • รู้จักเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เ

13-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 22-35 ปี
  • สำเร็จ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย - ป.ตรี
  • รู้จักเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เ

13-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล