• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develops, builds and executes product.
 • Strategic Planning for corporate communication.
 • 3-5 years’ experience in marketing communication.

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Executive URGENT!!!

Beger Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

18-Oct-19

 

Applied

Brand Manager

Beger Co., Ltd.

ราชเทวี

 • ฺBrand Manager
 • Bachelor degree from any other fields
 • Must have own car

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จัดทำเอกสารด้านนำเข้าและส่งออก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ปริญญาตรีทุกสาขา

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied