• ป.ตรีไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถใช้โปรแกรม Illustrator
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • credit risk
 • compliance
 • data analysis

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต
 • ที่ปรึกษาและวางเป็นแผนการเงินให้ลูกค้า
 • ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านการขายประกันชีวิต

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training
 • technology education
 • computer , digital

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • DevOps engineer , System engineer , Developer
 • Database,Oracle,Mysql,MsSql ,
 • Window Server , Linux Server ,

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • DevOps engineer , System engineer , Developer
 • Database,Oracle,Mysql,MsSql ,
 • Window Server , Linux Server ,

31-Mar-20

 

Applied

Financial Advisor (FA)

Bangkok Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Investment Consultant
 • Financial Advisor
 • Wealth Advisor and Wealth Management

31-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สินเชื่อ
 • Credit

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Trade Finance
 • Transaction Banking
 • Market Research

31-Mar-20

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • strategic business development
 • Trade Finance
 • Business analyst or Project Management

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinator for the Transaction Banking Business
 • Manage meeting and governance forum
 • Support team

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Manager
 • Transaction Banking
 • prioritization of solution request

31-Mar-20

 

Applied
 • degree in Engineering, Computer Science
 • 10 years of experience in Project Management
 • Must have experience in Project Management

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Development program execution plans
 • Program communication management
 • Transaction Banking

31-Mar-20

 

Applied
 • Data Modelling
 • Data analysis
 • Tracking information

31-Mar-20

 

Applied
 • Development of rollout roadmap
 • functional design of the application
 • Transaction Banking

31-Mar-20

 

Applied
 • Credit analyst, Credit management, underwritter
 • Relationship management
 • Corporate banking

31-Mar-20

 

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 5 years of working experiences in banking
 • Excellent personality with high communication

31-Mar-20

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Experience in credit analyst will be appreciated
 • Good personality and can do attitude

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • Analyze financial structure
 • Credit Analyst, Underwritter, Finance analyst

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

31-Mar-20

 

Applied
 • operation, support
 • automation, process
 • ทำงานเป็นกะ

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Thai national only, age 25-35 years old
 • 1 year of working experience on test automation

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Quality Control Specialist
 • IT System Audit
 • Software Quality Assurance (SQA)

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • definition and design of all operational flows
 • Documentation of operational flows
 • Cash Transformation program

31-Mar-20

 

Applied
 • Product development skill in Cash Management
 • Transaction Banking
 • Excellent communication and interpersonal

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • definition and design of all operational flows
 • Documentation of operational flows
 • Provide leadership support

31-Mar-20

 

Applied
 • Master’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Excellent personality, self-motivated
 • Well organized, team-work oriented

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • wealth product
 • wealth marketing strategy
 • wealth business development

30-Mar-20

 

Applied
 • bancassurance product
 • product development
 • bancassurance product partner

30-Mar-20

 

Applied
 • data driven, data scientist
 • marketing intelligence
 • campaign management

30-Mar-20

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • 5 years of working experience in any fields
 • Self-motivated, proactive and innovative

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • E-payment,Ewallets,E-commerces
 • Retail banking
 • Product Manager

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

30-Mar-20

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer Science
 • 3-5 years of experience in developing applications
 • Knowledge and regular use of source control

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT related field
 • 1-2 years of application testing experience
 • Perform system and integration testing

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in graphic design
 • 2-3 years of experience in UX/UI designer
 • A solid grasp of user-centered design

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • business analyst, software development
 • payments, remittance, cash management, investment
 • Basic SQL, Technical exposure to databases, ETL

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sourcing and vendor management
 • บริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก, RFP Templates
 • คัดเลือกและการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการภายนอก

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • Product Development
 • Retail Banking

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Banking , Digital Banking
 • E-Channel , Channel Development
 • Business Analyst , Business Development

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Scientist Data Mining Statistics
 • Computer Engineering , IT
 • Marketing , Consumer Behavior , CRM Analytics

30-Mar-20

 

Applied
 • Business Analyst
 • Process Improvement
 • Project Management

30-Mar-20

 

Applied
 • Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Retail Banking

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • digital platform, cloud
 • API, microservices, web services, agile
 • Open systems, Enterprise database, middleware

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • system engineer
 • cloud engineer
 • azure, Public Cloud

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Public Cloud, Cloud native platform
 • system engineer, Container platform
 • API Integration solution

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied