• เพศหญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • สามารถพิมพ์ดีดได้, ใช้คอมพิวเตอร์ได้

11-Aug-17

 

Applied

Tax Officer

B.U.CORPORATION CO., LTD.

ตลิ่งชัน

 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
 • อายุ 18- 40 ปี
 • จัดทำใบแจ้งหนี

11-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plumber Supervisor

B.U.CORPORATION CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • งานประจำ

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Engineer

B.U.CORPORATION CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตร์

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • สามารถใช้ AUTO CAD ได้

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตร์

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • งานประจำ

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • สามารถพิมพ์ดีดได้, ใช้คอมพิวเตอร์ได้

11-Aug-17

 

Applied
 • ทำเอกสาร และเช็คของตามไซต์งาน
 • ปวช.-ปวส.
 • เพศ หญิง

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วศ.บ., อส.บ. ,คอ.บ . ไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ อายุ : 22-40 ปี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์,สาขา : เครื่องกล
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

11-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
 • อายุ 18-35 ปี
 • งานธุรการทั่วไป

11-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
 • อายุ 18- 40 ปี
 • จัดทำใบแจ้งหนี

11-Aug-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ อายุ : อายุ 22-40 ปี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์, สาขา : ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22-35 ปี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์,สาขา : เครื่องกล
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

11-Aug-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล