• ป.ตรี วิศวกรรม วศบ.อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent English Speaker
 • Ability to work independently
 • Strong work ethic, Team Player

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad / Inventor ได้
 • เขียนแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โลหะ
 • เขียนแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • researcher role
 • sathorn bangkok
 • western company

15-Aug-17

THB35k - 55k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วางแผนการผลิตและส่งมอบให้ทันต่อความต้องการลูกค้า
 • ควบคุมและบริหารให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบการรับเข้า-ออกวัตถุดิบในสโตร์
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 • อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อ
 • ติดต่อ Supplier รายใหม่เพื่อนำมาเปรียบเทียบ
 • ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับใบสั่งซื้อจากลูกค้าภายใน: การขายวัสดุซ่อมบำรุง
 • ปริญญาตรี บริหาร / บัญชี หรืออื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านนำเข้าและส่งออก**

14-Aug-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลลงระบบ
 • ม.6 - ปวส. ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ทำงานด้านบัญชีและการเงิน ติดต่อกับหน่วยงาน
 • สามารถทำ Excel ได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • ประสานงานร่วมกับทีม และ supplier
 • อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวช.
 • มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในสายงานบริการ

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์การงานด้านฝ่ายบุคคล

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/อายุ 20-40 ปี
 • บุคคลิกภาพดี ,สุภาพ, พูดน้อย
 • มีความขยัน , มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

14-Aug-17

 

Applied
 • ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย/อายุ 20-50 ปี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14-Aug-17

 

Applied
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14-Aug-17

 

Applied
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14-Aug-17

 

Applied
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. เท่านั้น
 • คีย์ข้อมูลลงระบบ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักการทำงานด้านเอกสาร

14-Aug-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาไฟฟ้า
 • ชาย/ อายุ 20-40 ปี
 • ดูแลและซ่อมบำรุงสินค้าของบริษัท (เครื่องถ่ายเอกสาร

14-Aug-17

 

Applied
 • จัดเก็บอะไหล่จากรถทีี่มาส่งศูนย์บริการ
 • วุฒิ ปวช. ปวส
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ม.6 - ปวส. ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14-Aug-17

 

Applied
 • หญิง / ชาย อายุ 25-30
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล