Key Account Executive

AUTO BUSINESS CORPORATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

  • มีประสบการณ์ด้านงาน key account
  • มีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ออกต่างจังหวัดเป็นบางครั้ง

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Experience in sourcing product, supply chain
  • Good command in english
  • 5 Day working

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล