• เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลบริหารจัดการงานก่อสร้าง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance or Accoun
 • Minimum 3 years of work experience in budget

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช/ญ อายุ ไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร CSD จากสมาคม IOD
 • มีประสบการณ์เลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or Higher in Accounting&Finance
 • Knowledge of the Real Estate industry
 • Minimum of 2 years of experience in the field

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล