• Bachelor’s degree in Law
 • Prepare legal and corporate documents
 • 5 years in Law with Hire purchase business

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้านกฎหมาย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Due Diligence จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายคอนโดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • มีใจรักการบริการ และอัธยาศัยดี

22-Aug-17

 

Applied
 • Manage the BIM design & construction documents.
 • 2 years experience using BIM Softwares (Revit)
 • 5 years professional experience in Real Estate

20-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาต กว.
 • มีความเป็นผู้นำสูง

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล