• วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • ชอบทำงานด้านเอกสาร
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
 • รับผิดชอบการส่งสินค้าของ Supplier
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์วางแผนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
 • จบ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล