Pastry Chef

3ECoffee Co., Ltd.

เชียงใหม่

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความชำนาญ ด้านขนมยุโรป และไทย
  • สามารถออกแบบ จัดจาน present ได้สวยงาม

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล