ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด มหาชน kiatnakin phatra bank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน ที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด มหาชน kiatnakin phatra bank public company limited
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Mobile Developer

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • Kotlin or Swift ,Java
  • computer science, software engineering
  • Develop,deploy mobile application (Android or iOS)
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  ภาคใต้
  • Priority Banking
  • มีรถยนต์ส่วนตัวนำมาใช้ในงานได้
  • สามารถเดินทางและทำงานประจำในจังหวัดภูเก็ตได้
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Software Developer (JAVA)

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • Java,Spring Framework,Hibernate,JQuery,Oracle SQL
  • computer science, software engineering
  • java development more than 3 years
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Data protection legal
  • Regulatory Compliance
  • experience in Securities & Financial Services
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • บริหารโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักองค์กร
  • ให้คำแนะนำหรือสื่อสารกิจกรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้สอนและประสานงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Design business process mapping
  • use cases for solution development
  • Develop plans to improve workflow and support
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  RCC Collection MIS (AM - M)/บริหารจัดการข้อมูล (สามารถใช้โปรแกรม Power BI)

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์,Com Sci.
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Power BI