ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Ananda Development Public Company Limited's banner
  Ananda Development Public Company Limited's logo

  Assistant Commercial Contract Manager

  Ananda Development Public Company Limited
  คลองเตย
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ สัญญา
  • ให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสัญญา
  กรุงเทพมหานคร
  • Investment Banking
  • Asset Management
  • Stock Loan