ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ภาคเหนือ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง Sales Executive ด้าน IT
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานขาย IT Project
  Aegistek Corporation Limited's logo

  Sales and Marketing Engineer

  Aegistek Corporation Limited
  ภาคเหนือ
  • Minimum 5-10 years experience in sales
  • Can demonstrate past performance in business dev.
  • Bachelors degree in Marketing, Engineering