ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Tia Ngee Hiang (Chaosua) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Tia Ngee Hiang (Chaosua) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  QA/QC Manager

  Tia Ngee Hiang (Chaosua) Co., Ltd.
  นครราชสีมา
  • QA & QC process
  • QMR and Document Control : HACCP/GMP/ BRC
  • FDA process & regulatory requirements
  Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  นครราชสีมา
  • Packaging Development, Products Development
  • Transformation projects, Cost saving, Material
  • Research & Development, Food Science
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)