thai beverage public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Assistant Application Support Manager- BU

  Thai Beverages Public Company Limited
  จตุจักร
  • ป.ตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ตรง 6 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบขบวนการทางธุรกิจ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)