• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงานบริการพัฒนา Web Application 8 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Web application

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในงานทดสอบระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์ 3-5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบระบบซอฟท์แวร์ระบบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ
 • มี ปสก ในงานบริการด้านสนับสนุนโปรแกรมระบบ 6 ปี
 • มี ปสก ในการออกแบบจัดทำ System Specification

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ : ระบบบัญชีการเงิน ฯลฯ
 • มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ :ระบบงานขาย, ระบบจัดซื้อ

16-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มี ปสก. ด้านบริการสารสนเทศ, พัฒนาเว็บไซต์ 0-2 ปี
 • มีความเข้าใจด้าน Web Application เป็นอย่างดี

15-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความเข้าใจ .NET Framework Architecture
 • มีทักษะในการใช้ภาษา SQL, Pivot Table, SSIS

15-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP OFFICE (FI-CO,SD,MM)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรง 1-3 ปี

13-Oct-20

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ดูแลโรงงานชลบุรี และสาขาในภาคตะวันออก
 • มีประสบการณ์ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์, Help Desk, IT
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้

13-Oct-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied