• เปิดรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าและชอบความท้าทาย
 • ให้โอกาสทุกคนได้ลองถูกผิด และแบ่งปันประสบการณ์
 • เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น และให้โอกาสคนรุ่นใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Been through at least 1 full cycle of SDLC.
 • Able to communicate in English, verbal and writing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 Years Working Experience
 • PHP Developer
 • Various Development Projects

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Engineer
 • Database server
 • Programmer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Scala, C# or Java
 • SQL, Cassandra or Hadoop
 • Git, Jenkins, Puppet

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Provide problems and analysis results
 • identify, analyse, & interpret trends/patterns
 • Analyse and optimise data usage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 Years Working Experience.
 • iOS & Android Application Development
 • Various Project Experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering
 • software development, system analysis and design
 • Good command in English and interpersonal skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female,age 35 years old ,
 • 5 years working in IT solution sales,IT product
 • Sales Manager

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • server side design and development of the service
 • Write high-quality, clean code
 • Design and implement various

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT
 • Business consulting
 • Japanese speaking

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • audit
 • technology
 • enterprise risk

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop new business features
 • Translate UI / UX designs into high quality code
 • Passionate about coding and programming

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design and implement leading platform
 • Implement solutions
 • Maintain and improve our high-quality in-house

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • content marketing
 • maketing
 • Search Engine Optimization

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 24 years old up.
 • Bachelor’s degree in Computer Science/Engineer
 • 2-3 y exp in programmer, Database Admin, SQL C/C++

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Systems Analyst
 • Application Development
 • Machine Learning / AI technology

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Marketing, Computer Science or related field
 • Sales experience in SAP or other ERP solutions

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science or related
 • In-depth knowledge of programming on Dialog,
 • Dictionary, ALV, Reports, Smartforms, BAPI, BADI

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong experience in .NET Web Programming
 • Knowledge in HTML & CSS, Flash Actionscript,
 • JavaScript, XML, RDBMS, MS SQL Server, Oracle

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years working experiences in related fields
 • Excellent command of spoken and written English
 • Working in fast-paced international environment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage multiple projects in a timely manner
 • Implement & manage user centric solutions
 • Windows, Office, Mac OS & Linux expertise

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Find fabulous solutions to complex problems
 • work closely with the team to build great products
 • Developing in Swift & using latest trends in Cocoa

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years’ experience in digital or social media.
 • Strong interpersonal & communication skills
 • Understanding of digital analytics

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead mobile app engineering team
 • Solid experience in all parts of technology stack
 • Responsible for technical direction of mobile app

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure website is best of its kind in the world
 • Fluent in C#, C++, Scala, Java; RDBMSs, NoSQL
 • CodeJam, Hackathon, ACM; GitHub

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Information Security
 • Information Security Control
 • Information Security Operation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นโยบายและยุทธศาสตร์และติดตามผลงานขององค์กร
 • นโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล
 • งานพัฒนาธุรกิจ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ IT

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Information Security
 • Architecture and Standard.
 • ISO27001

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • 4 years working experience in implementations

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ โดยใช้ Java
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถต่อรองเงินเดือนได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SFE CRM Application analyst

AstraZeneca (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in computer science/ computer engineering
 • High-energy, detailed-oriented, proactive
 • Able to manage multiple tasks

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 years of experience of related IT
 • Experience SAP is advantage
 • Service mind, Good attitude

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Objective-C and Swift, Java Spring
 • Android, iOS Application Development
 • Experience with A/B testing,CI/CD,TDD & BDD,Kotlin

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Possess a growth and international mindset
 • Possess can-do attitude
 • Excellent command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Computer Science or Computer Engineer
 • knowledge of Oracle E-Business Suite
 • Strong analytical approach to business process

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจ Flow การใช้งานของ User
 • ดูแลการแสดงผลข้อมูลระบบ บนอุปกรณ์ต่างๆ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการทำงานของ Web service และ APIs
 • บริหารจัดการ Server ให้เรียบร้อย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • จัดการดูแล Database และ AWS
 • ออกแบบ Web service และ APIs

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs
 • ดูแลให้ Android app ทำงานราบรื่น

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่น OneDee
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • ใช้โปรแกรมกราฟิกได้คล่องแคล่ว
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้คล่อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master's degree in Computer Science
 • Strong project management background
 • Strong communication skills in Thai and English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Demonstrated analytical skills
 • Business Consultant
 • Banking and financial services

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in Manufacturing System
 • programming with .NET or ERP-Axapta (X++)
 • VB.NET, ASP.NET (C# is plus)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 40-90k salary
 • 2-5 years experience
 • Agile

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Agile Project Manager
 • 2-5 years minimum exp
 • Exp in Tel-co is preferred

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 45-90k salary
 • 2-5 years experience
 • Agile

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Front-End Developer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Software developer
 • Frontend Developer
 • Application development

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 40-90k salary
 • 2-5 years experience
 • Agile

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied