ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 396 ตำแหน่งงาน
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA's logo

  IT Auditor (Senior)

  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และภายนอก
  • ประสบการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo

  HRIS Specialist

  Carabao Tawandang Co., Ltd.
  Bangrak
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ในงาน HRIS อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความชำนาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ HRIS
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)