ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  SHEFFIELD ENERGY LIMITED's banner
  SHEFFIELD ENERGY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 70K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Open Contract
  • Above 4 years Project
  • Daily OT 1,5 RATE
  TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.'s banner
  TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.'s logo

  Geotechnical Specialist

  TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
  กรุงเทพมหานคร
  • Supervision of geotechnical aspects
  • 20 years in similar capacity
  • Geotechnical Engineering
  SHEFFIELD ENERGY LIMITED's banner
  SHEFFIELD ENERGY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 70K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Yearly Employment Contract Renewal
  • Overtime Allowance
  • Employment Service Certifocate
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)