ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Manager, VitalLife Clinic @ Bangkrachao

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  พระประแดง
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการพยาบาล
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : VitalLife Clinic @ Bangkrachao
  • มีความรู้ระบบมาตรฐานคุณภาพพยาบาล HA, JCI
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)