Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานประจำร้าน พื้นที่นนทบุรี

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo

  HouseKeeper

  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
  Prakket
  • มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านสำนักงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้น
  • มีความชำนาญในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ภายในที่พัก
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานประจำร้าน PIZZA HUT พื้นที่นนทบุรี

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานส่งอาหาร PIZZA HUT พื้นที่นนทบุรี

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รอบรู้เส้นทาง
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)