• ประกันสัคม
 • ประกันกลุ่ม
 • โบนัส

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสัคม
 • ประกันกลุ่ม
 • โบนัส

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • ติดต่อประสานงานพร้อมสอบถามข้อมูลลูกค้า
 • ออกจดหมายเพื่อนัดโอนกรรมสิทธิ์และนัดหมายลูกค้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ควบคุมงาน
 • วางแผนงาน
 • ผู้ตรวจสอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจและเชิงวิศวกรรม
 • ควบคุมงานออกแบบด้านวิศวกรรม
 • ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Financial , Minimum ,accounting, Forecasting ,
 • real estate development,models ,business,Cash flow
 • monitoring,profit planning,CFA,Chartered Financial

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong communication skills.
 • Self motivated with CAN DO attitude.
 • Bachelor's Degree in any related field.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านรัฐกิจสัมพันธ์/งานลูกค้าสัมพันธ์
 • สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • มี Proaetive และ Self motivate

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven market research analysis experience
 • Ability to interpret large amounts of data
 • Strong communication and presentation skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • property development
 • Business Development
 • Hotel Business

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Solid background in luxury, hi-end interior design
 • Develop interior design concepts
 • Oversee the site deliverance to completion

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Community Manager - SPACES

SPACES

กรุงเทพมหานคร

 • Spaces. Your place to work.
 • International Flexible Workspace Provider
 • Creative and Fast Pace Work Environment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing, planning and implementing marketing
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 2-4 years experience in Marketing, Sales or AE

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • manage the operations of the portfolio of contract
 • Provide leadership and management
 • Ensure facility preserves a high-level maintenance

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทัศนคติดในการทำงานดี
 • มีไหวพริบ ทำงานเชิงรุก และภาวะกดดันได้
 • มีประสบการณ์งานขาย หรือการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 7 yrs of experience in Marketing
 • Being lead for Marketing in both online
 • Ensure Effective Channel for approaching customers

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • KPMG, Deloitte,PwC, EY
 • ACCA/CPA/CA
 • Accounting standards, legal and tax

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary 50K-65K, Dental/Medical/Life Insurance
 • Experiences in real estate construction business
 • Oversee and direct overall construction project

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Oversea real estate sales exhibition experience
 • Leasehold Experience & Knowledge
 • Experience in luxury residential sales

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Age 22-30 years old.
 • Bachelor’s Degree
 • Experience 0-1 years

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาประเมินราคาทรัพย์สิน
 • วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เลขานุการ
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • Secretary

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ควบคุมงาน
 • วางแผนงาน
 • ผู้ตรวจสอบ

23-Mar-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตาม
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์

23-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ผู้ควบคุมงาน
 • โฟร์แมน
 • ผู้ตรวจสอบ

23-Mar-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตาม
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์

23-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตาม
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์

23-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Perfect English & Thai speaking and writing skills
 • at least 1-2 years sales experience
 • Largest property inventory available in Thailand

23-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Perfect English & Thai speaking and writing skills
 • Experience doing customer service or sales
 • Some experience in property is a bonus

23-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Legal
 • real estate
 • Manager

23-Mar-18

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรม ERP, RMS
 • ตรวจสอบข้อมูลรายงาน Bath จากระบบ RMS
 • รวจสอบรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการ และ งบการเงินรวม

23-Mar-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • High Commission
 • Friendly Environment
 • Flexible

23-Mar-18

THB20k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วางแผนการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Manager for Property Business (70,000-90,000)

--

กรุงเทพมหานคร

 • At least 7 years of experience in Marketing
 • Knowledge savvy about Property such as Land Pricin
 • Achieves marketing operational objectives

23-Mar-18

 

Applied
 • กำกับดูแลงานรักษาความปลอดภัยในอาคารสูง
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีใจรักในการบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโครงการแก่ผู้สนใจ

23-Mar-18

 

Applied
 • Experience in External/Government Affairs
 • Experience in Real estate/Property business
 • Good English communication

23-Mar-18

 

Applied
 • Sales Management
 • Real Estate /Property/Mall investment.
 • Able to travel overseas

23-Mar-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การวิเคราะห์การตลาด และการขาย กำหนดแผนการตลาด
 • กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด และการขาย
 • การทำงานวิจัยด้านการตลาด และวิเคราะห์ผลการสำรวจ

23-Mar-18

 

Applied
 • กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานก่อสร้าง จัดซื้อ
 • กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานด้านการตลาด
 • ควบคุมงบประมาณด้านงานก่อสร้าง งานจัดซื้อและจัดจ้าง

23-Mar-18

 

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Excellent social benefits
 • Opportunities for training in specialized fields

23-Mar-18

 

Applied
 • Trade Compliance
 • HTS code
 • BOI

23-Mar-18

 

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบริหารอสังหาริมทรัพย์
 • สวัสดิการดี
 • เดินทางสะดวก ใกล้ BTS ชิดลม

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
 • การตลาด
 • ผู้อำนวยการ

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
 • นำเสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสังคม

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล